הסכם השתתפות בסדנת NLP מבוסס מיינדפולנס – 'לגלות אותי'

 1. ידוע לי כי השתתפותי בסדנה לצורך התפתחות עצמית והעצמה, יחד עם זאת אין בכך בכדי להביא לכל שינוי באישיותי על כל המשתמע מכך.
  אני משחררת את לין כהן מאחריות כלשהי, על הבחירות שאעשה בסדנה או אחריה ועל התוצאות שאשיג מהסדנה שבה אני משתתפת מרצוני החופשי.
 2. ידוע לי כי ההשתתפות שלי בסדנה אינה מהווה תחליף לטיפול נפשי מקצועי ואני מסכימה כי כל בעיה שעלולה לצוץ במסגרת הסדנה ודורשת טיפול, תטופל מחוץ למסגרת הסדנה, באופן עצמאי על ידי.
 3. אני מצהירה בזאת שאיני סובלת מבעיה נפשית ו/או רפואית כלשהי שעלולה לפגוע בתפקודי בסדנה זו, אינני נוטלת תרופות פסיכיאטריות או תרופות אחרות שעלולות לפגוע בתפקודי ובהשתלבותי בסדנה.
 4. אני מסכימה בזאת כי במידה ובמהלך הסדנה או לאחריה תתפתח אצלי בעיה או מחלה נפשית, לא תהיה לין כהן או כל אחד אחר מטעמה אחראית לכך, ולא תהיינה לי שום תביעות כלפיהן.
 5. אני מתחייבת לסודיות מלאה בנוגע לתכנים שיובאו לידיעתי ביחס למשתתפות אחרות בסדנה.
 6. אני מתחייבת לשמור על זכויות היוצרים על כל תכניה של לין כהן ולא לעשות שימוש בחומר הכתוב ללא רשות בכתב וללא ציון המקור שממנו נלקח החומר.
 7. אני מאשרת שבמהלך/ חלק מהמפגשים בהם אקח חלק, המפגשים יצולמו וחלק מהצילומים יעלו לרשתות חברתיות.

נוהל החזר תשלומים:

 • ביטול ממועד ההרשמה עד 28/05 בשעה 10:00 בבוקר, ייגבו 10% מהתשלום.
 • ביטול מה- 28/5 עד 22/06 – ייגבו 25%.
 • לאחר מועד זה, לא יינתן החזר כספי.

נוהל סגר כללי:
במידה ויוצאת הנחיה מרשות מקומית או משרד רוה"מ האוסרת על התקהלויות ועל קיום מפגשי הסדנה, לין כהן תעביר את המפגשים למפגשי ZOOM , לין תבצע התאמה במערכי המפגשים ומחויבת להשלים את כל החומרי הסדנה כל המודלים והטכניקות.
לא יאופשר החזר כספי במידה של עזיבת הקורס במקרים כאלה.

אני מצהירה בזאת כי קראתי את התקנון וחתמתי מרצוני החופשי לאחר
שקיבלתי הזדמנות להתייעץ עם מי מטעמי לרבות ייעוץ משפטי. בחתימתי מאשרת
כי אני מוותרת על כל דרישה ו/או טענה הקשורה להסכם זה.

תאריך: __________________
שם מלא: ________________ 
חתימה: ______________

להיות מי שאתם זו תוכנית
הפעולה הטובה ביותר

להיות מי שאתם זו תוכנית הפעולה הטובה ביותר