הרצאות

"הרצאה טובה מצליחה לומר דברים גדולים ומסובכים, בצורה הפשוטה ביותר"

'אני והמפלצת שבי'

הרצאה: 'מי הזיז את המקום שלי'

הרצאה: עם כל חלקיי השלמתי- מילדות בהישרדות לנשיות מגשימה

להיות מי שאתם זו תוכנית
הפעולה הטובה ביותר

להיות מי שאתם זו תוכנית הפעולה הטובה ביותר